Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Follow-up questions on the outbreak of the coronavirus in China

Priority question for written answer P-000459/2020
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange

27-01-2020 P-000459/2020

  EU preparedness in the face of the outbreak of the new Chinese coronavirus

Priority question for written answer P-000392/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Cristina Maestre Martín De Almagro

23-01-2020 P-000392/2020

  Retroactive legislation resulting in the removal of administrators serving on the Greek Competition Commission

Priority question for written answer P-000386/2020
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis

23-01-2020 P-000386/2020

  Statement by Commissioner Hahn on Germany’s GDP growth through the EU’s internal market

Priority question for written answer P-000385/2020
to the Commission
Rule 138
Sven Schulze

23-01-2020 P-000385/2020

  Development of a unified EU brain health strategy

Priority question for written answer P-000376/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, Rory Palmer, Tomislav Sokol, Frances Fitzgerald, Jarosław Duda, Jerzy Buzek, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Frédérique Ries, Miriam Dalli, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Kopacz

23-01-2020 P-000376/2020

  Limits on the use of cash in Italy

Priority question for written answer P-000369/2020
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi

23-01-2020 P-000369/2020

Noua strategie multilaterală UE-Africa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000007/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tomas Tobé
în numele Comisiei pentru dezvoltare

23-01-2020 O-000007/2020

  Deforestation in Colombia

Priority question for written answer P-000343/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

22-01-2020 P-000343/2020

  Overflights of conflict zones

Priority question for written answer P-000336/2020
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen

22-01-2020 P-000336/2020

Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000006/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Evelyn Regner
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

22-01-2020 O-000006/2020

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)