Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă și sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  Shameless provocation by Turkey: manipulation in order to convert Hagia Sophia into a mosque

Priority question for written answer P-003959/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

03-07-2020 P-003959/2020

  Cross-border access to bank accounts

Priority question for written answer P-003945/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher (Renew), Caroline Nagtegaal (Renew)

02-07-2020 P-003945/2020

  Redundancy plan affecting Nokia France’s research and development department

Priority question for written answer P-003942/2020
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-07-2020 P-003942/2020

  Appointment of a Special Representative for the Syria Conflict

Priority question for written answer P-003938/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Barry Andrews (Renew)

02-07-2020 P-003938/2020

Situația precară a mobilității forței de muncă în interiorul UE și criza sanitară din abatorul din Renania de Nord-Westfalia

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-003917/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Dan Nica (S&D), Carmen Avram (S&D), Rovana Plumb (S&D), Victor Negrescu (S&D), Mihai Tudose (S&D), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Claudiu Manda (S&D), Maria Grapini (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D)

02-07-2020 P-003917/2020

  TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list

Priority question for written answer P-003915/2020
to the Commission
Rule 138
Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Piernicola Pedicini (NI), Rosa D'Amato (NI), Eleonora Evi (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marianne Vind (S&D), Maria Arena (S&D), Pascal Durand (Renew), Karima Delli (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003915/2020

  Ethics and safety of GMO and non-GMO vaccines against COVID-19

Priority question for written answer P-003908/2020
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003908/2020

  Promotion of plans to install fibre optic cables in buildings and elimination of the deployment threshold

Priority question for written answer P-003904/2020
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE), Lena Düpont (PPE), Jens Gieseke (PPE)

01-07-2020 P-003904/2020

  Imports of fake honey from China

Priority question for written answer P-003896/2020
to the Commission
Rule 138
Alessandro Panza (ID), Rosanna Conte (ID), Stefania Zambelli (ID), Francesca Donato (ID), Mara Bizzotto (ID), Matteo Adinolfi (ID), Alessandra Basso (ID), Simona Baldassarre (ID), Valentino Grant (ID), Luisa Regimenti (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Paolo Borchia (ID), Marco Campomenosi (ID)

01-07-2020 P-003896/2020

  The British government’s decision to abolish loans to EU students

Priority question for written answer P-003894/2020
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-07-2020 P-003894/2020

Contact

Întrebări parlamentare

Întrebările parlamentare sunt întrebări adresate altor instituții și organisme ale Uniunii Europene de către deputații europeni. Acestea constituie un instrument direct de control parlamentar asupra altor instituții și organisme ale UE.
Există trei categorii de întrebări parlamentare:

  • Întrebările orale adresate în cursul ședințelor parlamentare și înscrise în „Dezbaterea zilei” care pot fi urmate sau nu de o rezoluție ( articolul 136)
  • Întrebările adresate în „Timpul afectat întrebărilor” adresate în momentele rezervate în acest scop, în cursul ședințelor plenare ( articolul 137)
  • Întrebările scrise, cu solicitare de răspuns scris ( articolul 138)