Ceannlínte 

Featured 

Fighting illegal pet trade        

Sochaí 
 

Tá plean gnímh uile-Eorpach, pionóis ní ba dhéine agus clárú éigeantach á lorg ag feisirí Eorpacha d’fhonn an gháinneáil ar pheataí a chomhrac.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

Dearg, bándearg, gorm agus turcaidghorm: tá beagnach gach dath faoin spéir le feiceáil ar fhéilire na Parlaiminte.🌈… https://t.co/BOeweiFdsG

Féach freisin: 

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Todhchaí an Aontais Eorpaigh 

Gnóthaí AE 
 

Aontas cosanta, fás eacnamaíoch, an domhandú: d'fhonn Eoraip níos fearr a chruthú, tá Parlaimint na hEorpa ag cur béime ar mholtaí reachtacha a dhéanfaidh difear do chách.

NEW Photo: SEO Future of Europe        

Gnóthaí AE 
 

Cén cruth a bheidh ar an Aontas Eorpach amach anseo? Ta feisirí na Parlaiminte tar éis moltaí a chur le chéile maidir le conas dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá os comhair na hEorpa.

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, cuirfear rúin chun vóta maidir le comhaontú saorthrádála le Vítneam agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Beautiful woodland bluebell forest in spring.        

Sochaí 
 

Mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna amhail talamhúsáid agus truailliú, tá meath nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ag teacht ar speicis ainmhíocha agus plandaí.

The King of Jordan, His Majesty Abdullah II ibn Al-Hussein, addresses members of the European Parliament during a formal sitting in Strasbourg on Wednesday 15 of January 2020        

In óráid in Strasbourg an 15 Eanáir, labhair an Rí Abdullah II faoin tábhacht a bhaineann le cobhsaíocht sa Mheánoirthear agus faoi na hiarmhairtí uafásacha a bheadh ag coimhlint sa réigiún.

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat