Ceannlínte 

Featured 

Thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen aitheasc don Pharlaimint ina céad óráid faoi Staid an Aontais Eorpaigh, ag cur síos ar a plean le haghaidh téarnamh glas ón ngéarchéim COVID-19. Ba ghnéithe lárnacha den díospóireacht iad an aeráid, tábhacht na haontachta agus an chomhoibrithe agus an chéad bhuiséad seacht mbliana eile.        

Ag an seisiún iomlánach sa Bhruiséil an 14-17 Meán Fómhair, tionóladh an díospóireacht bhliantúil faoi Staid an Aontais agus chaith feisirí vóta chun ciste téarnaimh €750 billiún a bhunú.

       

Gnóthaí AE 
 

Ag an díospóireacht bhliantúil faoi Staid an Aontais an 16 Mean Fómhair, bhí deis ag feisirí measúnú a dhéanamh ar obair an Choimisiúin, chomh maith le marana ar a bhfuil i ndán don Aontas.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

Tá an éagsúlacht teanga agus chultúrtha ar cheann de láidreachtaí an Aontais agus tá sí fite fuaite sna conarthaí E… https://t.co/t2BVr3jLCi

Na físeáin is déanaí 

       

Féach freisin: 

Infographic showing how the audience and MEPs choose the Winner of the LUX - European Audience Film Award        

Tá duais scannánaíochta Pharlaimint na hEorpa á hathchóiriú go hiomlán d’fhonn go mbeifear in ann tacaíocht níos fearr a thabhairt do scaipeadh léiriúchán Eorpach laistigh den Aontas.

Video to announce the State of the European Union        

Gnóthaí AE 
 

Mar is mithid measúnú a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach againn agus ar an dul chun cinn atá fós le déanamh: tionólfar an díospóireacht bhliantúil faoi Staid an Aontais an 16 Meán Fómhair.

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat