Căutare

Asistenţi Tip Deputaţi
L P d.o.o.
Agenți de plată
Romana JERKOVIĆ
Morgane Delphine L'HARIDON
Asistenţi acreditaţi (grupare)
David CORMAND
Marie TOUSSAINT
Bertrand Herve Jean-Marc L'HUILLIER
Asistenţi acreditaţi (grupare)
Stéphane BIJOUX
Gilles BOYER
Sylvie BRUNET
Pascal CANFIN
Catherine CHABAUD
Ilana CICUREL
Jérémy DECERLE
Pascal DURAND
Laurence FARRENG
Sandro GOZI
Christophe GRUDLER
Bernard GUETTA
Valerie HAYER
Pierre KARLESKIND
Fabienne KELLER
Nathalie LOISEAU
Dominique RIQUET
Stéphane SÉJOURNÉ
Irène TOLLERET
Véronique TRILLET-LENOIR
Marie-Pierre VEDRENNE
Stéphanie YON-COURTIN
Chrysoula ZACHAROPOULOU
LA COMPTABILITE
Agenți de plată
Christophe GRUDLER
Francjsco LA MANNA
Prestatori de servicii
Antonio Maria RINALDI
Giorgio LA PORTA
Asistenţi acreditaţi
Antonio Maria RINALDI
Karl Oskar Alexander LAANG
Asistenţi acreditaţi
Nils TORVALDS
Merry-Lène Lise-May LABALLE
Asistenţi acreditaţi
Eric ANDRIEU
Sarah LABARBE
Asistenţi locali
Alexandra GEESE
AUDE MARIE LABASTE
Asistenţi acreditaţi
Karima DELLI
Încărcați mai mult
Asistenți pentru vicepreședinție/pentru funcția de chestor
Asistenții vicepreședinților și chestorilor sunt agenți temporari ai Parlamentului European care asistă vicepreședintele sau chestorul în exercitarea atribuțiilor sale specifice, în special în contextul reuniunilor Biroului, ale chestorilor sau ale grupurilor de lucru ale acestora, precum și al portofoliilor lor specifice. Ei lucrează sub îndrumarea și autoritatea vicepreședintelui sau chestorului de care aparțin și, de asemenea, îl pot însoți în misiuni, sub rezerva unor condiții specifice stabilite de către Birou.
Asistenţi acreditaţi
Asistenții parlamentari acreditați (APA) sunt persoane selecționate de către un deputat european sau de către mai mulți deputați europeni (reuniți într-un grup) și angajate printr-un contract încheiat direct cu Parlamentul European (PE). Aceștia lucrează în birourile Parlamentului, în unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității – Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg – și îi asistă direct pe deputați în activitatea lor, sub conducerea și autoritatea acestora și pe baza încrederii reciproce.
Asistenţi locali
Asistenții locali sunt persoane fizice care au încheiat contracte de muncă cu deputații pentru a le oferi asistență în statele membre în care au fost aleși. Aceste contracte sunt conforme cu legislația națională a statului membru în cauză.
Prestatori de servicii
Un furnizor de servicii este o persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract de prestări servicii cu un deputat pentru a-i oferi asistență în statul membru în care a fost ales. Serviciile care urmează să fie prestate trebuie să fie specifice și detaliate și să aibă legătură directă cu exercitarea mandatului deputatului. Contractul respectiv respectă legislația națională a statului membru în cauză.
Agenți de plată
Agenții de plată sunt persoane fizice sau juridice autorizate în mod corespunzător într-un stat membru pentru a gestiona în calitate profesională aspectele fiscale și de securitate socială (în temeiul legislației naționale a statului membru și, dacă este cazul, al dreptului Uniunii) care decurg din contractele de muncă sau din contractele de prestări servicii încheiate de deputat.
Stagiari
Stagiarii sunt persoane care au încheiat un acord de stagiu cu un deputat. Aceste stagii sunt o ocazie de a contribui la educația și formarea profesională europeană și de a promova o mai bună înțelegere a modului în care funcționează instituția și pot fi efectuate atât în birourile Parlamentului, cât și în statul membru în care a fost ales deputatul.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Dispoziții privind personalul.