Căutare

Asistenţi Tip Deputaţi
G.E.P.S. - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI
Agenți de plată
Isabella TOVAGLIERI
Linda GAASCH
Asistenţi locali
Tilly METZ
Vilma GABALYTE
Asistenţi acreditaţi
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Robert GABEL
Asistenţi acreditaţi
Martin BUSCHMANN
Heike GABRIEL
Asistenţi locali
Peter JAHR
Sandra GABRIEL
Asistenţi locali
Klaus BUCHNER
Olivier GADAN
Asistenţi acreditaţi
Nadine MORANO
Carina Patricia GAETE LLANOS
Asistenţi acreditaţi (grupare)
Clara AGUILERA
Estrella DURÁ FERRANDIS
Jonás FERNÁNDEZ
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Ibán GARCÍA DEL BLANCO
Isabel GARCÍA MUÑOZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Mónica Silvana GONZÁLEZ
Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Alicia HOMS GINEL
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
César LUENA
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
Adriana MALDONADO LÓPEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Domènec RUIZ DEVESA
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Claire GAGO
Asistenţi acreditaţi
François ALFONSI
Lin GAI
Asistenţi acreditaţi
Jan ZAHRADIL
Încărcați mai mult
Asistenți pentru vicepreședinție/pentru funcția de chestor
Asistenții vicepreședinților și chestorilor sunt agenți temporari ai Parlamentului European care asistă vicepreședintele sau chestorul în exercitarea atribuțiilor sale specifice, în special în contextul reuniunilor Biroului, ale chestorilor sau ale grupurilor de lucru ale acestora, precum și al portofoliilor lor specifice. Ei lucrează sub îndrumarea și autoritatea vicepreședintelui sau chestorului de care aparțin și, de asemenea, îl pot însoți în misiuni, sub rezerva unor condiții specifice stabilite de către Birou.
Asistenţi acreditaţi
Asistenții parlamentari acreditați (APA) sunt persoane selecționate de către un deputat european sau de către mai mulți deputați europeni (reuniți într-un grup) și angajate printr-un contract încheiat direct cu Parlamentul European (PE). Aceștia lucrează în birourile Parlamentului, în unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității – Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg – și îi asistă direct pe deputați în activitatea lor, sub conducerea și autoritatea acestora și pe baza încrederii reciproce.
Asistenţi locali
Asistenții locali sunt persoane fizice care au încheiat contracte de muncă cu deputații pentru a le oferi asistență în statele membre în care au fost aleși. Aceste contracte sunt conforme cu legislația națională a statului membru în cauză.
Prestatori de servicii
Un furnizor de servicii este o persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract de prestări servicii cu un deputat pentru a-i oferi asistență în statul membru în care a fost ales. Serviciile care urmează să fie prestate trebuie să fie specifice și detaliate și să aibă legătură directă cu exercitarea mandatului deputatului. Contractul respectiv respectă legislația națională a statului membru în cauză.
Agenți de plată
Agenții de plată sunt persoane fizice sau juridice autorizate în mod corespunzător într-un stat membru pentru a gestiona în calitate profesională aspectele fiscale și de securitate socială (în temeiul legislației naționale a statului membru și, dacă este cazul, al dreptului Uniunii) care decurg din contractele de muncă sau din contractele de prestări servicii încheiate de deputat.
Stagiari
Stagiarii sunt persoane care au încheiat un acord de stagiu cu un deputat. Aceste stagii sunt o ocazie de a contribui la educația și formarea profesională europeană și de a promova o mai bună înțelegere a modului în care funcționează instituția și pot fi efectuate atât în birourile Parlamentului, cât și în statul membru în care a fost ales deputatul.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Dispoziții privind personalul.