Sylvie GOULARD Sylvie GOULARD
Sylvie GOULARD
Franța

Data nașterii : , Marseille

a şaptea legislatură Sylvie GOULARD

Grupuri politice

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Démocrate (Franța)

Membru

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru supleant

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

all-activities

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri a Uniunii Europene

30-10-2013 ECON_AD(2013)504128 PE 504.128v03-00 ECON
Sylvie GOULARD

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului

25-09-2013 ECON_AD(2013)514677 PE 514.677v02-00 ECON
Pablo ZALBA BIDEGAIN

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

28-03-2013 AGRI_AD(2013)504229 PE 504.229v02-00 AGRI
Marc TARABELLA

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială

01-03-2012 ECON_AD(2012)475906 PE 475.906v02-00 ECON
Elena BĂSESCU

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la cotele de impozitare a societăților din UE

13-12-2010 P7_DCL(2010)0101 Caducă
Burkhard BALZ Udo BULLMANN Jean-Paul GAUZÈS Sven GIEGOLD Sylvie GOULARD
Data deschiderii : 13-12-2010
Data limită : 24-03-2011
Numărul de semnatari : 70 - 24-03-2011