Sylvie
GOULARD

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a 8-a legislatură Sylvie GOULARD

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă
Neena GILL Brian HAYES Alfred SANT Karima DELLI Lynn BOYLAN Sylvie GUILLAUME Ivan JAKOVČIĆ Agnes JONGERIUS Dimitrios PAPADIMOULIS Gabriele ZIMMER Viorica DĂNCILĂ Mary HONEYBALL Stefan ECK Bronis ROPĖ Hugues BAYET Klaus BUCHNER Sylvie GOULARD
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016