Sylvie
GOULARD

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a 8-a legislatură Sylvie GOULARD

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul de a stabili un sistem european de asigurare a depozitelor

29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152 PE592.152v03-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013

23-11-2016 ECON_AD(2016)585572 PE585.572v03-00 ECON
Costas MAVRIDES

AVIZ referitor la rolul denunțătorilor în protecția intereselor financiare ale UE

21-10-2016 AFCO_AD(2016)587624 PE587.624v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

AVIZ referitor la capacitatea bugetară pentru zona euro

14-09-2016 AFCO_AD(2016)580732 PE580.732v03-00 AFCO
Paulo RANGEL

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei

07-01-2016 AFCO_AD(2015)567765 PE567.765v03-00 AFCO
Mercedes BRESSO

AVIZ referitor la cel de-al 30-lea și cel de-al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012 și 2013)

18-06-2015 AFCO_AD(2015)552097 PE552.097v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

17-04-2015 AFCO_AD(2015)551793 PE551.793v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER