Marek Józef GRÓBARCZYK Marek Józef GRÓBARCZYK
Marek Józef GRÓBARCZYK
Polonia

Data nașterii : , Nowy Sącz

a şaptea legislatură Marek Józef GRÓBARCZYK

Grupuri politice

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naţionale

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Membru

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant

  • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor

27-01-2014 PECH_AD(2014)521603 PE 521.603v02-00 PECH
Isabella LÖVIN

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, Secțiunea III, Comisia

23-01-2014 PECH_AD(2014)523109 PE 523.109v02-00 PECH
Gabriel MATO

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

09-05-2012 ITRE_AD(2012)486056 PE 486.056v02-00 ITRE
Takis HADJIGEORGIOU

Propuneri de rezoluţie

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la anchetarea accidentului de mașină care l-a ucis pe Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Caducă
Jarosław WAŁĘSA Hans-Peter MARTIN Francisco SOSA WAGNER Filip KACZMAREK Marek Józef GRÓBARCZYK Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA Andrzej GRZYB Angelika WERTHMANN Franco BONANINI Alejo VIDAL-QUADRAS
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 119 - 14-04-2014

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.