Marek Józef
GRÓBARCZYK

Avize în calitate de raportor pentru aviz - a 8-a legislatură Marek Józef GRÓBARCZYK

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la o nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier

26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346 PE544.346v02-00 ITRE
Marek Józef GRÓBARCZYK