Marek Józef
GRÓBARCZYK

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a 8-a legislatură Marek Józef GRÓBARCZYK

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841 PE560.841v02-00 ITRE
Theresa GRIFFIN

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE

07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321 PE541.321v03-00 ITRE
Adam GIEREK

AVIZ referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728 PE546.728v03-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY