Enrique GUERRERO SALOM Enrique GUERRERO SALOM
Enrique GUERRERO SALOM
Spania

Data nașterii : , Carcaixent

a şaptea legislatură Enrique GUERRERO SALOM

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru
 • 19-01-2012 / 06-06-2012 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte

Partide naţionale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spania)

Membru

 • 16-07-2009 / 09-11-2010 : Comisia pentru dezvoltare
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri constituționale

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 08-11-2010 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 08-11-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Abordarea globală a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe

21-01-2014 DEVE_AD(2014)523103 PE 523.103v03-00 DEVE
Enrique GUERRERO SALOM

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene

24-04-2013 AFCO_AD(2013)507930 PE 507.930v02-00 AFCO
Enrique GUERRERO SALOM

AVIZ referitor la Curtea de Conturi Europeană: Raportul special nr. 1/2012 – Eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare în domeniul securității alimentare acordat de Uniunea Europeană în Africa Subsahariană

06-11-2012 DEVE_AD(2012)496421 PE 496.421v02-00 DEVE
Enrique GUERRERO SALOM

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la planificarea orientată spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: implicații bugetare pentru consolidarea capacităților

09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165 PE 513.165v02-00 AFCO
Elmar BROK

AVIZ referitor la recomandarea adresată Consiliului privind cea de a 68-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

30-04-2013 DEVE_AD(2013)506203 PE 506.203v03-00 DEVE
Krzysztof LISEK

AVIZ referitor la Raportul special nr. 13/2012 (descărcarea de gestiune 2011): „Asistența pentru dezvoltare acordată de Uniunea Europeană în domeniul alimentării cu apă potabilă și în cel al accesului la instalații sanitare de bază în Africa Subsahariană”

21-02-2013 DEVE_AD(2013)502224 PE 502.224v02-00 DEVE
Anna ZÁBORSKÁ

Propuneri de rezoluţie

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind comerțul internațional ca instrument pentru dezvoltarea economică durabilă și pentru protecția consumatorilor

17-04-2012 P7_DCL(2012)0016 Caducă
Joseph DAUL Enrique GUERRERO SALOM Cristiana MUSCARDINI Niccolò RINALDI Gianluca SUSTA
Data deschiderii : 17-04-2012
Data limită : 13-09-2012
Numărul de semnatari : 287 - 13-09-2012

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.