Enrique
GUERRERO SALOM

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a 8-a legislatură Enrique GUERRERO SALOM

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru eradicarea poliomielitei

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Închisă cu majoritate
Linda McAVAN Mairead McGUINNESS Davor Ivo STIER Maria HEUBUCH Enrique GUERRERO SALOM Charles GOERENS Louis MICHEL Nirj DEVA Elmar BROK Michael GAHLER
Data deschiderii : 09-03-2015
Data limită : 09-06-2015
Data adoptării : 09-06-2015
Lista semnatarilor : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Numărul de semnatari : 404 - 10-06-2015