Enrique
GUERRERO SALOM

Avize în calitate de raportor pentru aviz - a 8-a legislatură Enrique GUERRERO SALOM

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la relațiile politice ale UE cu America Latină

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600959 PE600.959v02-00 DEVE
Enrique GUERRERO SALOM