Enrique
GUERRERO SALOM

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a 8-a legislatură Enrique GUERRERO SALOM

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014

28-01-2019 DEVE_AD(2019)629637 PE629.637v03-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

22-11-2018 AFCO_AD(2018)627943 PE627.943v02-00 AFCO
Helmut SCHOLZ

AVIZ referitor la Raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

AVIZ referitor la femei, egalitatea de gen și justiția climatică

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610680 PE610.680v02-00 DEVE
Florent MARCELLESI

AVIZ conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777 PE602.777v02-00 DEVE
Frank ENGEL

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772 PE602.772v02-00 DEVE
Frank ENGEL

AVIZ referitor la Uniunea Europeană a Apărării

13-10-2016 AFCO_AD(2016)584144 PE584.144v02-00 AFCO
David McALLISTER

AVIZ referitor la cel de-al 30-lea și cel de-al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012 și 2013)

18-06-2015 AFCO_AD(2015)552097 PE552.097v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință

22-01-2015 DEVE_AD(2015)541683 PE541.683v02-00 DEVE
Heidi HAUTALA