François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Franța - Régions et Peuples Solidaires (Franța)

Data nașterii : , Ajaccio

Prima pagină François ALFONSI

Membru

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
DMAS
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek

Contact

Bruxelles

Strasbourg