Catherine
GRÈZE

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a şaptea legislatură Catherine GRÈZE

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Adoptată
Filip KACZMAREK Maria BADIA i CUTCHET Michael GAHLER Catherine GRÈZE Fiona HALL
Data deschiderii : 12-03-2012
Data limită : 05-07-2012
Data adoptării : 05-07-2012
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2012)0302
Numărul de semnatari : 398 - 05-07-2012

Declaraţie scrisă privind protejarea minorilor de etnie romă din Kosovo

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Caducă
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Cornelia ERNST Kinga GÖNCZ Barbara LOCHBIHLER
Data deschiderii : 20-09-2010
Data limită : 20-12-2010
Numărul de semnatari : 125 - 20-12-2010