Catherine
GRÈZE

Avize în calitate de raportor pentru aviz - a şaptea legislatură Catherine GRÈZE

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

30-05-2013 DEVE_AD(2013)507953 PE 507.953v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică

30-05-2013 DEVE_AD(2013)507951 PE 507.951v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: comportamentul în afaceri responsabil și transparent și creșterea durabilă

18-12-2012 DEVE_AD(2012)498153 PE 498.153v03-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și o cale către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii

06-12-2012 DEVE_AD(2012)498150 PE 498.150v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune

17-10-2012 REGI_AD(2012)494613 PE 494.613v02-00 REGI
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului

19-06-2012 DEVE_AD(2012)486208 PE 486.208v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la situația femeilor în război

08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333 PE 472.333v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene

23-03-2011 DEVE_AD(2011)456810 PE 456.810v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice

08-10-2010 DEVE_AD(2010)445821 PE 445.821v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE

AVIZ referitor la strategia UE în relațiile cu America Latină

17-03-2010 DEVE_AD(2010)439098 PE 439.098v02-00 DEVE
Catherine GRÈZE