Catherine
GRÈZE

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a şaptea legislatură Catherine GRÈZE

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen

03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580 PE 519.580v02-00 DEVE
Corina CREȚU

AVIZ referitor la femeile cu handicap

18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125 PE 513.125v02-00 DEVE
Corina CREȚU

AVIZ referitor la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente

10-07-2013 DEVE_AD(2013)510581 PE 510.581v02-00 DEVE
Michael CASHMAN

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

21-06-2013 REGI_AD(2013)508069 PE 508.069v02-00 REGI
Riikka PAKARINEN

AVIZ referitor la Gendercid: femeile lipsă?

28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797 PE 510.797v02-00 DEVE
Corina CREȚU

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a acțiunii „ERASMUS PENTRU TOȚI” - programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

09-10-2012 DEVE_AD(2012)492937 PE 492.937v02-00 DEVE
Iva ZANICCHI

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru

19-06-2012 DEVE_AD(2012)489441 PE 489.441v02-00 DEVE
Pino ARLACCHI

AVIZ referitor la reforma politicii comune în domeniul pescuitului – comunicare generală

07-05-2012 REGI_AD(2012)483783 PE 483.783v02-00 REGI
Nuno TEIXEIRA

AVIZ referitor la Strategia UE pentru integrarea romilor

31-01-2011 REGI_AD(2011)452865 PE 452.865v02-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

AVIZ referitor la o politică industrială pentru era globalizării

06-12-2010 REGI_AD(2010)450689 PE 450.689v02-00 REGI
Francesco DE ANGELIS

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

24-02-2010 REGI_AD(2010)430981 PE 430.981v02-00 REGI
Nuno TEIXEIRA