Catherine
GRÈZE

Propuneri de rezoluţie - a şaptea legislatură Catherine GRÈZE

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143