Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Cehia - Občanská demokratická strana (Cehia)

Data nașterii : , Ostrava

a 8-a legislatură Evžen TOŠENOVSKÝ

Grupuri politice

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naționale

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Cehia)

Membru

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
  • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

16-10-2017 A8-0305/2017 PE600.889v02-00 ITRE
Evžen TOŠENOVSKÝ

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

05-09-2017 TRAN_AD(2017)606064 PE606.064v02-00 TRAN
Evžen TOŠENOVSKÝ

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

15-11-2018 TRAN_AD(2018)627011 PE627.011v02-00 TRAN
Deirdre CLUNE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)

18-09-2018 TRAN_AD(2018)619220 PE619.220v05-00 TRAN
Karima DELLI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Dreptul de autor pe piața unică digitală (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS

26-03-2019

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) CS

31-01-2019

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) CS

17-01-2019

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la o bandă de urgență uniformă pe toate autostrăzile din Uniunea Europeană

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Caducă
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 33 - 13-12-2016

Declarație scrisă referitoare la construirea Viei Carpathia, un coridor de transport strategic pentru regiunile din estul UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Caducă
Tomasz Piotr PORĘBA Victor BOŞTINARU Miroslav MIKOLÁŠIK Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 61 - 08-06-2016

Declarație scrisă referitoare la regiunea carpatică a UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Caducă
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Data deschiderii : 14-12-2015
Data limită : 14-03-2016
Numărul de semnatari : 47 - 15-03-2016

Contact

Bruxelles

Strasbourg