Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru

Cehia - Občanská demokratická strana (Cehia)

Data nașterii : , Ostrava

a șaptea legislatură Evžen TOŠENOVSKÝ

Grupuri politice

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naționale

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Cehia)

Vicepreședinte

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE

10-11-2011 ITRE_AD(2011)472124 PE 472.124v02-00 ITRE
Evžen TOŠENOVSKÝ

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE 522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE 519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

24-10-2013 ITRE_AD(2013)514770 PE 514.770v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg