Claude MORAES Claude MORAES
Claude MORAES
Regatul Unit

a 8-a legislatură Claude MORAES

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Regatul Unit)

Președinte

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Conferința președinților de comisie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru bugete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru bugete
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisia specială pentru combaterea terorismului

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN

04-04-2019

The vote to exempt British travellers from visa requirements was always going to secure a large majority in the European Parliament, so there was no danger of visa charges being introduced at this stage. However, British MEPs of all political parties opposed the inclusion of inaccurate and politically motivated references about the status of Gibraltar, which could open up the visa exemption regime to legal challenge in the future.
I was the original rapporteur on this subject and removed specifically because one country was determined to usurp the EU institutional processes to make a domestic political point. It is damaging to Parliament and the EU as a whole that this was allowed to happen.
Sadly, this is a clear example showing how much harder it will be for Britain to influence EU rule-making from the outside – even when those rules have a direct impact on British people.

Gestionarea deșeurilor (B8-0231/2019) EN

04-04-2019

. ‒ This resolution follows a large number of petitions received by the PETI committee on various health and environmental problems linked to the failure of Member States to implement waste legislation.
The strong mobilisation of youth around the world only confirms that we have to take our responsibility and solve the climate change crisis. Now it is time to act. Therefore, Labour MEPs voted in favour of this resolution stressing the need for Member States to do more to address waste management problems, calling on the EU to better enforce waste legislation and setting out clear recommendations to do so.

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN

04-04-2019

Labour MEPs backed the cross-party deal on the so-called Mobility Package, which includes new rules on posting of drivers, working and resting time, and cabotage.
Our aim is to improve the wellbeing of 3.6 million professional drivers in Europe. The S&D Group made continuous efforts to strike the right balance between protecting workers’ rights and safety and leaving enough room for enterprises to thrive, especially SMEs.
On the application of new posted worker rules to the road sector, the report includes new rules giving the same remuneration as local workers that should apply from a driver’s very first day of work in another country. That, with the exception of those trips that start and end in the driver’s country of origin.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă privind protecția persoanelor cu handicap și o mai bună recunoaștere și armonizare a drepturilor, măsurilor și instrumentelor în materie de handicap între statele membre

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Caducă
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Olga SEHNALOVÁ Eduard KUKAN Jiří MAŠTÁLKA Claude MORAES Evelyn REGNER Jan KELLER Josef WEIDENHOLZER Jutta STEINRUCK Jörg LEICHTFRIED Jonás FERNÁNDEZ Javi LÓPEZ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ismail ERTUG Andrzej GRZYB
Data deschiderii : 20-10-2014
Data limită : 20-01-2015
Numărul de semnatari : 82 - 21-01-2015

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.