Claude MORAES Claude MORAES
Claude MORAES
Regatul Unit

a șasea legislatură Claude MORAES

Grupuri politice

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naționale

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Regatul Unit)

Membru

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Comisia temporară privind presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Membru supleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen

all-activities

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă privind soluţionarea problemei persoanelor fără adăpost care trăiesc pe stradă

10-12-2007 P6_DCL(2007)0111 Adoptată
Mary Lou McDONALD Jacek PROTASIEWICZ Claude MORAES Gérard ONESTA Jean Marie BEAUPUY
Data deschiderii : 10-12-2007
Data limită : 10-04-2008
Data adoptării : 22-04-2008
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2008)0163
Numărul de semnatari : 438 - 10-04-2008

Declarație scrisă privind ura rasială pe Internet

23-04-2007 P6_DCL(2007)0042 Caducă
Glyn FORD Bernd POSSELT Viktória MOHÁCSI Claude MORAES Feleknas UCA
Data deschiderii : 23-04-2007
Data limită : 06-09-2007
Numărul de semnatari : 120 - 05-09-2007

Declarație scrisă on tackling racism in football EN

30-11-2005 P6_DCL(2005)0069 Adoptată
Emine BOZKURT Claude MORAES Christopher HEATON-HARRIS Cem ÖZDEMIR Alexander Nuno PICKART ALVARO
Data deschiderii : 30-11-2005
Data limită : 01-03-2006
Data adoptării : 14-03-2006
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2006)0080
Numărul de semnatari : 423 - 01-03-2006

Lista de prezență

Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.