Georg MAYER Georg MAYER
Georg MAYER

Grupul Identitate și Democrație

Membru

Austria - Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

a 8-a legislatură Georg MAYER

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Deputați neafiliați
 • 15-06-2015 / 14-02-2018 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Membru
 • 16-02-2018 / 01-07-2019 : Grupul Europa Națiunilor și a Libertății - Trezorier

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 21-01-2016 / 09-05-2016 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegația pentru relațile cu Mercosur
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegația pentru relațile cu Mercosur
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru comerț internațional
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Iran
 • 28-11-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Principalele activități parlamentare

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

26-11-2018 TRAN_AD(2018)627831 PE627.831v02-00 TRAN
Georg MAYER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

27-09-2017 TRAN_AD(2017)604743 PE604.743v02-00 TRAN
Georg MAYER

AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotic
(2015/2103(INL))
Raportor pentru aviz: Georg Mayer

16-11-2016 TRAN_AD(2016)589230 PE589.230v02-00 TRAN
Georg MAYER

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

08-12-2017 TRAN_AD(2017)610542 PE610.542v03-00 TRAN
Nicola CAPUTO

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

28-03-2017 TRAN_AD(2017)593810 PE593.810v03-00 TRAN
Inés AYALA SENDER

AVIZ referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

27-05-2016 TRAN_AD(2016)580423 PE580.423v02-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) DE

16-04-2019

Da der Zweck des neuen Vorschlags von „Bedarf an Statistiken über Asyl und gesteuerte Migration“ zu „Bedarf an Statistiken über Migration und internationalen Schutz“ geändert wurde, um damit einen statistischen Bedarf an Mehr-Migration zu generieren, habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

Aderarea UE la Actul de la Geneva privind denumirile de origine și indicațiile geografice (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) DE

16-04-2019

Aufgrund von einigen noch ungelösten Problemen wie zum Beispiel der Schutz nicht landwirtschaftlicher Produkte, die fehlende Vertragstreue gegenüber Drittstaaten sowie das fehlende Stimmrecht habe ich mich meiner Stimme enthalten, da eine Forcierung des Beitritts zum Lissabonner Abkommen aufgrund des nahen Endes der Wahlperiode übereilt ist.

Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) DE

16-04-2019

Aufgrund von einigen noch ungelösten Problem wie zum Beispiel der Schutz nicht landwirtschaftlicher Produkte, die fehlenden Vertragstreue gegenüber Drittstaaten sowie das fehlende Stimmrecht habe ich mich meiner Stimme enthalten, da eine Forcierung des Beitritts zum Lissabonner Abkommen aufgrund des nahen Endes der Wahlperiode übereilt ist.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la condamnarea torturării și executării copiilor în Arabia Saudită

12-12-2016 P8_DCL(2016)0126 Caducă
Franz OBERMAYR Harald VILIMSKY Barbara KAPPEL Georg MAYER Lorenzo FONTANA Gerolf ANNEMANS Peter LUNDGREN Rolandas PAKSAS Beatrix von STORCH Angel DZHAMBAZKI
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 45 - 13-03-2017

Declarație scrisă referitoare la recunoașterea genocidului împotriva creștinilor în lume și crearea Zilei europene a combaterii persecuției și discriminării creștinilor în lume

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Caducă
Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Mario BORGHEZIO Gianluca BUONANNO Joëlle MÉLIN Georg MAYER Dominique BILDE Sophie MONTEL Marie-Christine ARNAUTU Louis ALIOT Hans JANSEN Aymeric CHAUPRADE Nicolas BAY Mylène TROSZCZYNSKI Sylvie GODDYN Gerolf ANNEMANS Jean-François JALKH Mireille D'ORNANO Anna ZÁBORSKÁ Norbert ERDŐS Aldo PATRICIELLO Remo SERNAGIOTTO Milan ZVER Ignazio CORRAO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Nicola CAPUTO Zigmantas BALČYTIS Daciana Octavia SÂRBU Enrico GASBARRA
Data deschiderii : 27-04-2015
Data limită : 27-07-2015
Numărul de semnatari : 112 - 28-07-2015

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg