Younous OMARJEE Younous OMARJEE
Younous OMARJEE

Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

Membru

Franța - La France Insoumise (Franța)

Data nașterii : , Saint-Denis (Réunion)

a șaptea legislatură Younous OMARJEE

Grupuri politice

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru

Partide naționale

  • 04-01-2012 / 30-06-2014 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Franța)

Vicepreședinte

  • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru

  • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 18-01-2012 / 13-03-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant

  • 10-01-2012 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri juridice
  • 10-01-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu India
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri juridice

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

27-03-2013 REGI_AD(2013)505979 PE 505.979v04-00 REGI
Younous OMARJEE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”)

08-11-2012 REGI_AD(2012)494633 PE 494.633v02-00 REGI
Younous OMARJEE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului

20-09-2012 REGI_AD(2012)489430 PE 489.430v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

16-10-2013 REGI_AD(2013)519804 PE 519.804v02-00 REGI
Patrice TIROLIEN

AVIZ referitor la reforma politicii comune în domeniul pescuitului – comunicare generală

07-05-2012 REGI_AD(2012)483783 PE 483.783v02-00 REGI
Nuno TEIXEIRA

AVIZ referitor la pescuitul la scară mică și pescuitul artizanal și reforma PCP

07-05-2012 REGI_AD(2012)483782 PE 483.782v02-00 REGI
Ana Maria MIRANDA PAZ

Propuneri de rezoluție

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la strategiile regionale privind energiile din surse regenerabile în insulele UE

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Caducă
Nuno TEIXEIRA Maurice PONGA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Rosa ESTARÀS FERRAGUT Patrice TIROLIEN Younous OMARJEE François ALFONSI Seán KELLY Gabriel MATO Giommaria UGGIAS
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 62 - 21-01-2014

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg