Claire GIBAULT Claire GIBAULT
Claire GIBAULT
Franța

Data nașterii : , Le Mans

a şasea legislatură Claire GIBAULT

Grupuri politice

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Franța)
 • 28-03-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Franța)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Franța)

Membru

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

Membru supleant

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
 • 16-02-2005 / 03-03-2005 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Japonia

all-activities

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la un dialog activ despre Europa cu cetăţenii

20-01-2009 FEMM_AD(2009)415021 PE 415.021v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

AVIZ privind noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona

27-05-2008 FEMM_AD(2008)404701 PE 404.701v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (în temeiul articolului 128 din Tratatul CE)

07-04-2008 FEMM_AD(2008)402557 PE 402.557v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

Propuneri de rezoluţie

Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Criza pieţei imobiliare

03-12-2007 O-0079/2007 Comisia

'Comfort women' in Japan EN

05-10-2007 E-5100/2007 Consiliul

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind necesitatea unei acțiuni concertate la nivelul UE în vederea combaterii traficului de bunuri culturale și a restituirii acestora către statele membre din care au fost scoase în mod ilegal

15-12-2008 P6_DCL(2008)0107 Caducă
Katerina BATZELI Gérard ONESTA Vasco GRAÇA MOURA Giovanni BERLINGUER Claire GIBAULT
Data deschiderii : 15-12-2008
Data limită : 02-04-2009
Numărul de semnatari : 134 - 02-04-2009

Declaraţie scrisă privind dificultăţile artiştilor şi operatorilor culturali non-europeni în a intra pe teritoriul european

09-05-2007 P6_DCL(2007)0048 Caducă
Jean-Luc BENNAHMIAS Claire GIBAULT Catherine TRAUTMANN Helga TRÜPEL Henri WEBER
Data deschiderii : 09-05-2007
Data limită : 14-09-2007
Numărul de semnatari : 69 - 14-09-2007

Declaraţie scrisă on international adoption in Romania EN

03-04-2006 P6_DCL(2006)0023 Adoptată
Claire GIBAULT Jean-Marie CAVADA Antoine DUQUESNE Charles TANNOCK Enrique BARÓN CRESPO
Data deschiderii : 03-04-2006
Data limită : 06-07-2006
Data adoptării : 05-09-2006
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2006)0336
Numărul de semnatari : 408 - 06-07-2006

Lista de prezenţă

Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.