Claire
GIBAULT

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a şasea legislatură Claire GIBAULT

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind necesitatea unei acțiuni concertate la nivelul UE în vederea combaterii traficului de bunuri culturale și a restituirii acestora către statele membre din care au fost scoase în mod ilegal

15-12-2008 P6_DCL(2008)0107 Caducă
Katerina BATZELI Gérard ONESTA Vasco GRAÇA MOURA Giovanni BERLINGUER Claire GIBAULT
Data deschiderii : 15-12-2008
Data limită : 02-04-2009
Numărul de semnatari : 134 - 02-04-2009

Declaraţie scrisă privind dificultăţile artiştilor şi operatorilor culturali non-europeni în a intra pe teritoriul european

09-05-2007 P6_DCL(2007)0048 Caducă
Jean-Luc BENNAHMIAS Claire GIBAULT Catherine TRAUTMANN Helga TRÜPEL Henri WEBER
Data deschiderii : 09-05-2007
Data limită : 14-09-2007
Numărul de semnatari : 69 - 14-09-2007

Declaraţie scrisă on international adoption in Romania EN

03-04-2006 P6_DCL(2006)0023 Adoptată
Claire GIBAULT Jean-Marie CAVADA Antoine DUQUESNE Charles TANNOCK Enrique BARÓN CRESPO
Data deschiderii : 03-04-2006
Data limită : 06-07-2006
Data adoptării : 05-09-2006
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P6_TA(2006)0336
Numărul de semnatari : 408 - 06-07-2006