Claire
GIBAULT

Avize în calitate de raportor pentru aviz - a şasea legislatură Claire GIBAULT

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la un dialog activ despre Europa cu cetăţenii

20-01-2009 FEMM_AD(2009)415021 PE 415.021v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

AVIZ privind noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona

27-05-2008 FEMM_AD(2008)404701 PE 404.701v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (în temeiul articolului 128 din Tratatul CE)

07-04-2008 FEMM_AD(2008)402557 PE 402.557v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

AVIZ privind propunerea de decizie a Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012

17-12-2007 FEMM_AD(2007)396747 PE 396.747v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

AVIZ privind industriile culturale în Europa

17-07-2007 FEMM_AD(2007)388664 PE 388.664v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Non-discrimination and equal opportunities for all - A framework strategy EN

21-03-2006 FEMM_AD(2006)367812 PE 367.812v02-00 FEMM
Claire GIBAULT

OPINION on the proposal for a European Parliament and Council decision establishing the Culture 2007 programme (2007-2013) EN

22-06-2005 FEMM_AD(2005)357852 PE 357.852v02-00 FEMM
Claire GIBAULT