Edina TÓTH Edina TÓTH
Edina TÓTH

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Data nașterii : , Budapest

Prima pagină Edina TÓTH

Vicepreședintă

AIDA
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DARP
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activități recente

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept HU

17-09-2020
Explicații scrise ale votului

Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy az jogállamiságot politikai furkósbotként használják bizonyos tagállamok ellen. Lengyelország és Magyarország ellen évek óta zajlik eljárás, amely kizárólag politikai célokat követ, és amely maga sem felel meg a jogállamiság követelményeinek.
A Lengyelországról szóló jelentés egy évek óta húzódó, parttalan eljárás részeként született, amelyben arra tesznek kísérletet, hogy a vádak körét folyamatosan bővítsék, újabb és újabb, egyébként szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó tárgyköröket vonjanak be az eljárásba. Mindez sérti tisztességes eljárás és a „vádhoz kötöttség” elvét. Úgy nem lehet számon kérni a jogállamiságot, hogy a tagállamokkal szemben eltérő mércét alkalmaznak, hogy dialógus helyett vádaskodó jelentéseket fogadnak el, hogy évekig tartó parttalan eljárásnak vetik őket alá.
Különösen szembeötlő, hogy a mondvacsinált jogállamisági vádak csak akkor kerülnek elő, ha karakteres, jobboldali politikát folytató kormány alakul egy tagállamban, míg baloldali vagy liberális kormányok alatt történő, kirívó, jogállamiságot sértő esetekben arcátlan hallgatásba burkolódznak az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói.
A fenti indokok miatt a jelentést nem támogattam.

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) HU

17-09-2020
Explicații scrise ale votului

A 2020-as költségvetési év 8. számú pótköltségvetésének célja, hogy 6,2 milliárd euró kifizetést mozgósítson a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében COVID-19 vakcina gyártásra (1,1 miliárd euró), illetve a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés (Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+) keretében módosított kohéziós programok végrehajtásának többletforrás igényére (5,1 milliárd euró). Májusban döntött az Európai Parlament és a Tanács, hogy a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés keretében a kohéziós programoknál a még le nem kötött kötelezettségvállalások előrehozhatók, illetve átcsoportosíthatók. A 8. számú pótköltségvetés most ehhez biztosít forrást, azaz a tagállamok előrehozott/átcsoportosított kötelezettségvállalásainak szintén előrehozott kifizetését jelenti.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a 8. számú pótköltségvetés elfogadását.

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (RC-B9-0257/2020) HU

17-09-2020
Explicații scrise ale votului

Az európai polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga az Európai Unió egyik legbecsesebb vívmánya, valamint gazdaságunk egyik fontos hajtóereje. A koronavírus járvány azonban súlyosan érintette az egységes piacot. A mindennapos zökkenőmentes utazás számos polgár életének szerves részét képezi, s számukra az átláthatatlan szabályozások rendkívül nagy terhet jelentenek.
Szavazatommal támogattam a közös állásfoglalási indítványt, hiszen úgy vélem, hogy olyan egyértelműen alkalmazható, a tagállami szuverenitást nem sértő Bizottsági ajánlásokra van szükség, amelyeket a tagállamok könnyen követhetnek és megfelelően kommunikálhatnak az európai polgárok felé. Úgy vélem ezért, hogy a Bizottságnak ki kell dolgoznia és meg kell teremtenie a tagállamok által követhető belső piaci ajánlások szilárd alapját.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az állásfoglalásban lefektetett javasolt intézkedések már az eredményekre épülnek, ezen eredmények pedig a tagállamok gyors reagálási képességén alapulnak. A vírus terjedésének megfékezése, a polgárok egészségének védelme, valamint az Unión belüli, biztonságos körülmények közötti szabad mozgás fenntartása érdekében kiszámítható és átlátható megközelítésre van szükség a mozgás szabadságát érintő korlátozások elfogadásához!

Edina TÓTH
Edina TÓTH

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Today @EP_Environment with @TimmermansEU I stressed that I support stepping up #climate ambitions, but this can not lead to higher utility costs for citizens. #greendeal #climatelaw https://t.co/PXHws7cEqx 

It is a crucial moment to draw lessons from the #COVID-19 crisis, to address existing shortcomings in the #SingleMarket, and to give a new impetus to support the #recovery and long-term #competitiveness of our businesses - I stressed @EP_SingleMarket at #EoV with @EU2020DE . https://t.co/PjSMjDsmnt 

Contact

Bruxelles

Strasbourg