Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

Grupul Renew Europe

Membru

România - USR-PLUS (România)

Data nașterii : ,

Avize în calitate de raportor pentru aviz Cristian GHINEA

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

Contact

Bruxelles

Strasbourg