Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

Grupul Renew Europe

Membru

România - USR-PLUS (România)

Data nașterii : ,

Prima pagină Cristian GHINEA

Vicepreședinte

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională

Membru

CONT
Comisia pentru control bugetar
AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-MD
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

AVIZ referitor la recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Esteban GONZÁLEZ PONS

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Antonio TAJANI

RAPORT referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual pe 2018

16-06-2020 A9-0118/2020 PE644.864v02-00 CONT
Rapoarte în calitate de raportor alternativ
Bas EICKHOUT

Contact

Bruxelles

Strasbourg