François-Xavier BELLAMY François-Xavier BELLAMY
François-Xavier BELLAMY

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Franța - Les Républicains (Franța)

Data nașterii : , Paris

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz François-Xavier BELLAMY

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Contact

Bruxelles

Strasbourg