Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membru al Biroului

Belgia - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Data nașterii : , Roeselare

Prima pagină Geert BOURGEOIS

Membru

INTA
Comisia pentru comerț internațional
AFCO
Comisia pentru afaceri constituționale
D-IN
Delegația pentru relațiile cu India

Membru supleant

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Activități recente

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Markus BUCHHEIT

Conferință privind viitorul Europei (B9-0170/2020, B9-0179/2020) NL

18-06-2020
Explicații scrise ale votului

N-VA meent dat er geen nood is aan een Conferentie over de Toekomst van Europa, ook vandaag niet. Het argument dat de pandemie hiertoe een urgentie heeft gecreëerd, is onjuist. De EU heeft binnen het huidige Verdragskader immers een ongelofelijk groot aantal verregaande maatregelen kunnen nemen.
Wat de Europese Unie moet doen, is haar bevoegdheden uitoefenen, resultaten boeken, haar burgers en bedrijven beschermen. De N-VA wil dat de EU 'delivert' en dit kan zonder grote conferentie, binnen de bestaande Verdragen.
N-VA wil er ook op wijzen dat de EU gebaseerd is op de representatieve democratie. Burgers raadplegen klinkt mooi, maar het is een utopie dat we burgers zullen bereiken die representatief zijn. Eerder dan gesubsidieerde zuilen en uitgelote burgers te bevragen, gelooft N-VA in de deelstatelijke en lidstatelijke parlementen en het Europees Parlement. Het is aan de verkozen politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Tot slot wil N-VA nog benadrukken dat het herstel na Covid-19 en de toekomstige relatie met het VK thans de onmiskenbare prioriteiten zijn. Dat is waar nu, bij voorrang, de aandacht en middelen naar toe moeten gaan.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) NL

18-06-2020
Explicații scrise ale votului

De N-VA-delegatie steunt deze resolutie voor een nieuwe ambitieuze Europese strategie inzake handicaps. N-VA staat voor een warme, zorgzame en inclusieve samenleving op alle niveaus. Mensen met een beperking mogen geen tweederangsburgers zijn. Jammer genoeg worden zij in de praktijk nog te vaak uitgesloten van volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Zo gaan menselijke ontplooiing, waardevolle vaardigheden alsook een kostbaar potentieel voor de arbeidsmarkt verloren. De N-VA-delegatie onderschrijft dan ook ten volle het belang van een omvattende Europese strategie inzake handicaps. Leidende principes moeten daarbij zijn: non-discriminatie, inclusiviteit, toegankelijkheid en vrij verkeer. N-VA vraagt tot slot dat rekening wordt gehouden met het subsidiariteitsbeginsel zodat het nodige beleid op het passende niveau kan worden gevoerd.

Contact

Bruxelles

Strasbourg