Niclas HERBST Niclas HERBST
Niclas HERBST

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Germania - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Ratzeburg

Prima pagină Niclas HERBST

Vicepreședinte

BUDG
Comisia pentru bugete

Membru

PECH
Comisia pentru pescuit
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

CONT
Comisia pentru control bugetar
D-IR
Delegația pentru relațiile cu Iran

Activități recente

Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (continuarea dezbaterii) DE

14-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-14(1-097-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (dezbatere) DE

14-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-14(1-120-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Avize în calitate de raportor pentru aviz
Niclas HERBST

Contact

Bruxelles

Strasbourg