Heléne FRITZON : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru cultură și educație 
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud 

Activităţi recente 

Contact