Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Croația - Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

Explicații scrise ale votului Željana ZOVKO

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii (C9-0212/2020) HR

08-10-2020

Od 1. siječnja 2021., zakon EU-a više se neće primjenjivati na dio tunela ispod Engleskog kanala koji je pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva. Podržala sam odluku o primjenama pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava jer je njezin cilj zadržati jedinstveno sigurnosno tijelo za cijeli tunel primjenjujući pravila EU-a.

Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii (C9-0211/2020) HR

08-10-2020

Od 1. siječnja 2021., zakon EU-a više se neće primjenjivati na dio tunela ispod Engleskog kanala koji je pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva. Podržala sam odluku jer joj je cilj ovlastiti Francusku da u tom cilju pregovara o novom sporazumu s Ujedinjenim Kraljevstvom.

Producția ecologică: data de aplicare și anumite alte date (C9-0286/2020) HR

08-10-2020

Izbijanje pandemije COVID-19 i s njom povezane krize javnog zdravstva predstavljaju izazov bez presedana za države članice i stavlja veliko opterećenje na nacionalne vlasti i organske subjekte. Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, pružila pravna sigurnost svim organskim subjektima i izbjegao potencijalni poremećaj na tržištu, potrebno je datum primjene određenih odredbi Uredbe (EU) 2018/848 odgoditi za jednu godinu. Iz navedenih razloga podržala sam izvješće.

Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) HR

08-10-2020

Komisija je 24. rujna usvojila Komunikaciju o strategiji digitalnih financija za Europu. Podrška digitalnoj tranziciji u EU ključni je prioritet Komisije, kako je utvrđeno u veljači ove godine u Komunikaciji "Oblikovanje digitalne budućnosti Europe", a nedavno i u kontekstu plana oporavka. Kako bi se olakšalo funkcioniranje Unije tržišta kapitala, digitalno financiranje imat će ključnu ulogu u smislu inovacija i rušenja prekograničnih barijera sve dok ono ostaje sastavni dio širih ciljeva CMU-a. Iz navedenih razloga podržala sam preporuku.

Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) HR

08-10-2020

Unija tržišta kapitala (CMU) je plan EU-a za stvaranje doista jedinstvenog tržišta kapitala širom EU-a. Cilj mu je postići da ulaganja i uštede teku kroz sve države članice, što donosi korist građanima, investitorima i tvrtkama, bez obzira gdje se nalaze. Iz navedenih razloga podržala sam preporuku.

Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) HR

07-10-2020

Ovo izvješće o provedbi Zajedničke trgovinske politike Europske unije drugo je takvo izvješće. Ono je ujedno i prvo izvješće o provedbi trgovinske politike novog zakonodavnog tijela. U tom smislu, njegov će opseg biti širi od samo provedbe trgovinskih sporazuma, pa će stoga pokrenuti i razmišljanja o budućnosti koja bi trebala biti trgovinska politika EU-a u svijetu. Obuhvaća razdoblje između siječnja 2018. i srpnja 2020. godine. Iz navedenih razloga podržala sam izvješće.

Legea europeană a climei (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) HR

07-10-2020

Nacrt izvješća od 29. travnja 2020. postavio bi cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine i zahtijevao negativne emisije od 2051. nadalje, ne samo za EU, već i za svaku državu članicu. Komisija bi trebala utvrditi proračun EU-a za ugljik, raščlanjen za svaki gospodarski sektor i uspostaviti sektorske putokaze za klimatsku neutralnost. Nadalje, uspostavit će se neovisni Europski odbor za klimatske promjene za procjenu napretka i davanje preporuka. Putanja emisija nakon 2030. i mogući cilj 2040. utvrdit će se redovnim zakonodavnim postupkom, a od Komisije će se tražiti da uspostavi Europski klimatski pakt. Iz navedenih razloga podržala sam nacrt izvješća.

Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina (A9-0164/2020 - Veronika Vrecionová) HR

07-10-2020

Ukrajina je podnijela Komisiji zahtjev da je njezino sjeme žitarica obuhvaćeno Odlukom Vijeća 2003/17 / EZ, a nakon tog zahtjeva Komisija je izvršila ispitivanje i zaključila da su njezini postavljeni zahtjevi i sustav jednaki onima iz EU i pružaju ista jamstva. Stoga je prikladno ukrajinsko sjeme prepoznati kao ekvivalentno onome koje se bere, proizvodi i kontrolira u Europskoj uniji. Budući da su ispunjeni svi zatraženi uvjeti podržala sam izvješće.

Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) HR

07-10-2020

Izvještaj naglašava da je EU-u potrebna ambiciozna, neovisna i samostalna šumarska strategija nakon 2020. godine kako bi pružila punu i stvarnu političku potporu šumarskom sektoru. Nova strategija, koju bi Komisija trebala otkriti početkom 2021. godine, trebala bi osigurati kontinuitet multifunkcionalne uloge koju igraju šume i trebala bi biti usklađena s Europskim zelenim sporazumom i povezanim strategijama bioraznolikosti i Farm to Fork. Održivo gospodarenje šumama (SFM) treba ojačati, ali na uravnotežen način kako bi se poboljšalo ekološko stanje šuma i povećala njihova prilagodljivost promjenjivim klimatskim uvjetima. Iz navedenih razloga podržala sam izvješće.

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare HR

05-10-2020

Trenutna situacija s Covid-19 je bez presedana i zahtijeva mjere za potporu državama članicama u provedbi fondova. U tom pogledu treba osigurati punu uporabu pravila N + 2 kako bi se državama članicama osiguralo dovoljno vremena za provedbu njihovih raspodjela i prijavljivanje izdataka Komisiji. Osim toga, kako bi se osigurala dosljednost u pristupu preuzimanju obveza i kako bi se državama članicama osiguralo razdoblje provedbe u skladu s pravilom N + 2, predlaže se usuglašavanje povlačenja dodatnih izdvajanja predviđenih nacionalnim programima u 2018. i 2019. s pravilima koja se primjenjuju na osnovnu raspodjelu nacionalnih programa. Iz navedenih razloga podržala sam izmjenu uredbe.

Contact

Bruxelles

Strasbourg