Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Croația - Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

Explicații scrise ale votului Željana ZOVKO

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE HR

17-09-2020

Izvještaj ima za cilj utvrditi putove za poticanje lokalnih i regionalnih gospodarstava koja sudjeluju u programima obnove, generiranje lokalnih poslova i pružanje mogućnosti za stručno osposobljavanje, jačanje zajednica i doprinos postizanju klimatskih ciljeva. Izvješće ispituje potencijal energetske učinkovitosti u zgradama i, u kontekstu trenutne krize, sugerira da bi europski val obnove mogao pomoći gospodarskom oporavku stvaranjem lokalnih radnih mjesta, osposobljavanjem radnika i stvaranjem otpornih zajednica. Iz navedenih razloga podržala sam izvješće.

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente HR

17-09-2020

Izvješće poziva na preseljenje tvornica koje proizvode aktivne sastojke i krajnje lijekove od strateške važnosti za zdravstvenu zaštitu u Europsku uniju, s obzirom na to da su prekidi u ponudi ozbiljni i pacijenti s neposrednim rizikom s ozbiljnim stanjima nisu u mogućnosti dobiti službene i preporučene načine liječenja. Podržala sam izvješće jer se mora razviti istinska industrijska strategija za farmaceutski sektor koja će Europskoj uniji omogućiti da povrati zdravstveni suverenitet i uloži u najsuvremenija istraživanja potrebna da bi Europa postala svjetski lider u inovacijama i izvrsnosti u zdravstvenom sektoru.

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa HR

17-09-2020

Podržala sam izvješće jer obuhvaća najvažnije smjerove u politikama integracije Roma, usredotočujući se na četiri područja politike Okvira EU-a za nacionalne strategije (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, stanovanje), kao i na borbu protiv diskriminacije.

Situația din Belarus HR

17-09-2020

Rezolucija odbacuje službene rezultate predsjedničkih izbora u Bjelorusiji koji su se održali 9. kolovoza ove godine, jer su ti izbori provedeni u kršenju međunarodno priznatih standarda. Nakon što mandat sadašnjem autoritarnom čelniku Aleksandru Lukašenku istekne 5. studenog, Parlament ga više neće priznavati kao predsjednika zemlje. Nadalje rezolucija poziva na sankcije EU-a protiv skupine pojedinaca odgovornih za falsificiranje izbornih rezultata i za nasilnu represiju u Bjelorusiji, uključujući predsjednika Lukašenka. Konačno poziva države članice EU-a u Vijeću da bez odlaganja provode ove restriktivne mjere, u uskoj koordinaciji s međunarodnim partnerima. Iz navedenih razloga podržala sam rezoluciju.

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi HR

17-09-2020

Rezolucija traži da se odmah pokrene međunarodna istraga slučaja Navalnyja i navodnih kršenja međunarodnih obveza Rusije na području kemijskog oružja, istovremeno pozivajući ruske vlasti da u potpunosti surađuju s takvom istragom i da odgovorne pozovu na odgovornost. Također, poziva države članice EU-a da zauzmu aktivan stav po tom pitanju, poput brzog uspostavljanja ambicioznih restriktivnih mjera EU-a prema Rusiji i jačanja već postojećih. Iz navedenih razloga podržala sam rezoluciju.

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) HR

17-09-2020

Svrha Nacrta izmjena i dopuna proračuna (DAB) br. 8 za 2020. godinu je osigurati 6,2 milijarde eura odobrenih sredstava za plaćanje kako bi se uvrstile dodatne potrebe za odobrenim plaćanjima za Instrument hitne potpore (ESI) za financiranje strategije cjepiva COVID-19 i potrebe dodatnog plaćanja za koheziju nakon usvajanja Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +). Zbog dinamike pregovora s farmaceutskom industrijom o cjepivima, postoji vjerojatni rizik da će Komisija sredinom rujna ostati bez sredstava za ESI. Podržala sam nacrt izmjene proračuna br. 8 zato što je njegovo usvajanje neophodno kako bi se osigurala dostupnost plaćanja.

Redresarea culturală a Europei HR

17-09-2020

Usvojena rezolucija naglašava kako sredstva za oporavak "EU sljedeće generacije" ne dodjeljuju za izravnu potporu europskoj kulturi i poziva Komisiju i države članice da izdvoje najmanje 2% Instrumenta za oporavak i otpornost za kulturni i kreativni sektor i industriju. Također rezolucija podsjeća da europska kultura nije samo strateški sektor koji nosi europske vrijednosti i način života, već također čini 4% europskog BDP-a i 3,7% ukupnog broja zaposlenih u EU. Rezolucija naglašava da su kulturni sektor i stvaratelji vjerojatno izgubili čak 80% prometa tijekom krize COVID-19 i da su i dalje pod utjecajem zdravstvenih i sigurnosnih mjera koje imaju "katastrofalne financijske posljedice". Iz navedenih razloga podržala sam rezoluciju.

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică (RC-B9-0257/2020) HR

17-09-2020

Rezolucija upozorava na nedostatak usklađene metodologije za prikupljanje i procjenu podataka o broju zaraženih osoba i naglašava da takva praksa dovodi do različitih procjena zdravstvenih rizika i ograničenja slobodnog kretanja osoba koje putuju iz drugih zemalja EU-a. Budući da nema zajedničkih kriterija i metodologije rezolucija poziva države članice da prihvate istu definiciju pozitivnih slučajeva bolesti COVID-19, smrti od te bolesti te oporavka od zaraze, uzajamno priznaju rezultate testova u svim državama članicama, smanje pretjerano vrijeme čekanja na testove i odrede jedinstveno razdoblje karantene. Iz navedenih razloga podržala sam rezoluciju.

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022 (B9-0243/2020) HR

17-09-2020

Cilj rezolucije je istaknuti činjenicu da je uključivanje prirode u gradove i ozelenjavanje naših kvartova jedan od najvećih nedovoljno iskorištenih alata koji nam stoje na raspolaganju za povećanje kvalitete života, za povećanje količine i kvalitete istraživanja i razvoja novih inovacija, potaknuti građane da djeluju i poboljšaju vlastite četvrti, stvoriti kulturu uvažavanja zelenih površina, povećati broj zelenih infrastrukturnih projekata, povezati postojeće inicijative i razmijeniti najbolje prakse u državama članicama. Iz navedenih razloga sam podržala rezoluciju.

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) HR

16-09-2020

Prijedlogom izmjene želi se uvesti neke ciljane promjene u Odluku Vijeća br. 1313/2013 / EU (dalje u tekstu: Odluka) o Mehanizmu civilne zaštite Unije ('Mehanizam Unije'), prema kojoj Europska unija podržava, koordinira i dopunjava rad Države članice na području civilne zaštite za sprečavanje, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem unutar i izvan Unije. Opći cilj ovog prijedloga je osigurati da Unija može pružiti bolju kriznu i hitnu potporu svojim građanima te sam ga iz tog razloga podržala.

Contact

Bruxelles

Strasbourg