Georgios KYRTSOS Georgios KYRTSOS
Georgios KYRTSOS

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Grecia - Nea Demokratia (Grecia)

Data nașterii : , Athina

a 8-a legislatură Georgios KYRTSOS

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nea Demokratia (Grecia)

Vicepreședinte

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru bugete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo
 • 03-09-2014 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626954 PE626.954v02-00 BUDG
Georgios KYRTSOS

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626965 PE626.965v02-00 BUDG
Manuel dos SANTOS

AVIZ referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE

27-03-2017 BUDG_AD(2017)595760 PE595.760v03-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg