Georgios
KYRTSOS

Avize în calitate de raportor pentru aviz - a 8-a legislatură Georgios KYRTSOS

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626954 PE626.954v02-00 BUDG
Georgios KYRTSOS