Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Germania - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Rosenheim

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Maria NOICHL

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AVIZ referitor la Raportul de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populațiile cu origini rome din Europa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Contact

Bruxelles

Strasbourg