Veuillez remplir ce champ

Nagovor predsednice konference predsednikov delegacij

Spoštovane poslanke in poslanci, partnerji in prijatelji!

Evropska unija po vsem svetu slovi po svojih vrednotah in vodilnih načelih in v njej družno branimo miren, pravičen, vključujoč in na pravilih temelječ svetovni red.

Poslanci Evropskega parlamenta smo kot izvoljeni predstavniki zavezani, da bomo želje svojih državljanov zastopali na mednarodnem prizorišču ter se zavzemali za evropske vrednote in strateške interese.

Dialog s partnerji iz tretjih držav vodimo prav prek delegacij, pri tem pa si prizadevamo za skupno blaginjo in mir za svoje državljane, zlasti z utrjevanjem demokracije in spoštovanja človekovih pravic.

Niti malo ne dvomim, da ima parlamentarna diplomacija pomembno vlogo pri skladnem in verodostojnem oblikovanju in doseganju ciljev evropske zunanje politike.

Na teh straneh boste izvedeli več o našem delu: o našem poslanstvu, zgodovini, zapisnikih nedavnih sej v Bruslju in Strasbourgu, pa tudi o naših misijah v tujini, urniku prihodnjih dejavnosti in pomembnih parlamentarnih resolucijah z našega področja.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Predsednica konference predsednikov delegacij
9. parlamentarno obdobje

Naslednje seje

Ni potrjenih sej