Veuillez remplir ce champ

Mesaj de bun-venit al președintei Conferinței președinților de delegație

Dragi deputați, parteneri și prieteni,

Uniunea Europeană este o referință la nivel mondial prin valorile și principiile sale directoare. Împreună, apărăm o ordine mondială pașnică, echitabilă, favorabilă incluziunii și întemeiată pe reguli.

În calitate de reprezentanți aleși, noi, deputații în Parlamentul European, ne-am angajat să facem auzită vocea cetățenilor Uniunii la nivel internațional, reflectând valorile și interesele noastre strategice.

Iar prin activitatea delegațiilor ne continuăm dialogul cu partenerii noștri din țările terțe, pentru a găsi în comun căi spre prosperitate și pace pentru cetățenii noștri, în special prin consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului.

Sunt pe deplin convinsă de rolul important jucat de diplomația parlamentară, care contribuie la elaborarea și urmărirea obiectivelor politicilor externe europene cu un grad maxim de coerență și credibilitate.

În paginile din această secțiune, veți găsi mai multe informații cu privire la activitatea noastră: misiunea noastră, istoricul și rezumate ale reuniunilor noastre recente de la Bruxelles și Strasbourg, precum și misiunile noastre externe, calendarul activităților noastre viitoare și rezoluțiile parlamentare importante din acest domeniu al activității noastre.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Președintă, Conferința președinților de delegație
Legislatura a 9-a

Următoarele reuniuni

Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)


Bruxelles : ASP - A5G-3

cu deputaţii din Parlamentul European
PRÂNZ
Baltic Sea Parliamentary Committee Standing Committee meeting


Bruxelles : ASP - A5G-3

cu deputaţii din Parlamentul European
Baltic Sea Parliamentary Committee Standing Committee meeting

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE


Bruxelles : ASP - A5E-2

Reuniune ordinară

Delegația pentru relațiile cu Afganistan


Bruxelles : ASP - A3G-2

Reuniune ordinară

Delegația pentru relațiile cu Iran


Bruxelles : PHS - P4B001

Reuniune ordinară