Calendarul reuniunilor

Delegația pentru relațiile cu Canada


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune ordinară
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune extraordinară
Extraordinary meeting REMOTE participation

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
Remote participation

Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune ordinară
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation