Veuillez remplir ce champ

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
LIBE - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE - DELTAGANDE PÅ DISTANS (REMOTEPARTICIPATION)

Föredragningslista

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för framställningar


Brussels : ASP - A5G-3

Samordnare
DELTAGANDE PÅ DISTANS (REMOTEPARTICIPATION)

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för utveckling


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde

Budgetutskottet


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Utskottet för rättsliga frågor


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för internationell handel


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Utskottet för konstitutionella frågor


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Fiskeriutskottet


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för regional utveckling


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde