Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 20 februari 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI