Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 28. oktober 2020

28-10-2020 AFCO_OJ(2020)10-28_1 PE659.075v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 43 - Draft opinion Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018 EN

16-10-2020 AFCO_AM(2020)658930 PE658.930v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

OPINION on the Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

13-10-2020 AFCO_AL(2020)658843 PE658.843v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 12. oktober 2020

12-10-2020 AFCO_OJ(2020)10-12_1 PE658.872v01-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA o spremljanju uporabe prava Evropske unije za leta 2017, 2018 in 2019

07-10-2020 AFCO_PA(2020)658830 PE658.830v01-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

29-09-2020 AFCO_AM(2020)658701 PE658.701v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AMENDMENTS 7 - 43 - Draft report Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances EN

25-09-2020 AFCO_AM(2020)657438 PE657.438v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

MNENJE o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

OSNUTEK MNENJA o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

MNENJE o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

MNENJE o priporočilu Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 1. september 2020

01-09-2020 AFCO_OJ(2020)09-01_1 PE655.943v01-00 AFCO

Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 27. avgust 2020

27-08-2020 AFCO_OJ(2020)08-27_1 PE655.912v01-00 AFCO

MINUTES - Thursday, 27 August 2020 EN

27-08-2020 AFCO_PV(2020)08-27-1 PE658.990v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Stocktaking of European elections EN

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 14. julij 2020

14-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-14_1 PE654.112v01-00 AFCO

MINUTES - Tuesday, 14 July 2020 EN

14-07-2020 AFCO_PV(2020)07-14-1 PE657.295v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion Recommendation to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) EN

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

OSNUTEK POROČILA o spremembah Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 14. julij 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 7. julij 2020

07-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-07_1 PE654.025v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Torek, 7. julij 2020

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 2. julij 2020

02-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-02_1 PE653.953v01-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZAPISNIK - Četrtek, 2. julij 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

OSNUTEK POROČILA o analizi evropskih volitev

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

OSNUTEK MNENJA o priporočilu Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 8. junij 2020

08-06-2020 AFCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.566v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Ponedeljek, 8. junij 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

MNENJE o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

MNENJE o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ZAPISNIK - Torek, 26. maj 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 26. maj 2020

18-05-2020 AFCO_OJ(2020)05-26_1 PE652.380v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

OSNUTEK MNENJA o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

OBVESTILO POSLANCEM Smernice za obravnavo zahtev skupin državljanov (za preverjanje skladnosti evropskih političnih strank ali fundacij z vrednotami, na katerih temelji Unija)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA o dostopu javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 19. februar 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Sreda, 19. februar 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 28. januar 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ZAPISNIK - Torek, 28. januar 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 23. januar 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Četrtek, 23. januar 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

ZAPISNIK - Ponedeljek, 9. december 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 4. december 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

MNENJE o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo za leto 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ZAPISNIK - Ponedeljek, 25. november 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Mnenje o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic – letno poročilo za leto 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 12. november 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Torek, 12. november 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

OSNUTEK MNENJA o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo za leto 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

ZAPISNIK - Ponedeljek, 21. oktober 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 8. oktober 2019

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00 AFCO

ZAPISNIK - Torek, 8. oktober 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 3. oktober 2019

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00 AFCO