Please fill this field

O nas

Pozdravne besede

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Dobrodošli na spletnih straneh Odbora za ustavne zadeve (AFCO), ki skrbi za institucionalne vidike evropskega povezovanja, zlasti za izvajanje ustanovnih pogodb in po potrebi za njuno spreminjanje. Odbor je pristojen tudi za vprašanja, povezana s poslovnikom Evropskega parlamenta.

Vprašanja, povezana z institucijami in mehanizmi odločanja, se pogosto zdijo preveč abstraktna, a so bistvenega pomena, da lahko Unija uresničuje politične cilje, ki jih želijo državljani. V tem zakonodajnem obdobju se bo naš odbor posvetil povečanju učinkovitosti, demokratičnosti in preglednosti EU ter njenemu približanju državljanom.

Med drugim se bomo borili, da bi pravica Parlamenta do zakonodajne pobude dobila formalno podlago in da bi njegovim preiskovalnim odborom dali resnične pristojnosti. V našem delu pa bodo pomembno mesto imela tudi vprašanja, kot so evropska volilna zakonodaja, statut evropskih političnih strank, evropska državljanska pobuda in register lobistov.

Zelo pomembno vprašanje ostaja tudi izstop Združenega kraljestva iz EU. Odbor AFCO si bo prizadeval za zaščito interesov vse Unije ter za varstvo pravic vseh evropskih državljanov, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in vseh državljanov Združenega kraljestva, ki prebivajo na celini.

Antonio Tajani
Kontakti