Veuillez remplir ce champ

Documente aferente reuniunilor

Acces la documentele aferente reuniunilor

Toate documentele aferente reuniunilor precedente și viitoare pot fi accesate din același loc. Alegeți comisia și apoi data reuniunii pentru a obține o listă a documentelor relevante pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în toate limbile disponibile. Documentele pot fi deschise direct în browser, partajate prin e-mail sau descărcate și salvate.

Următoarele reuniuni

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNEA COMISIEI LIBE - PARTICIPARE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru petiții


Bruxelles : ASP - A5G-3

Coordonatori
PARTICIPARE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru afaceri economice și monetare


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară

Comisia pentru industrie, cercetare și energie


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru dezvoltare


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune ordinară

Comisia pentru bugete


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară

Comisia pentru cultură și educație


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară

Comisia pentru afaceri juridice


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune ordinară

Comisia pentru comerț internațional


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Comisia pentru transport și turism


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară

Subcomisia pentru drepturile omului


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune ordinară

Subcomisia pentru securitate și apărare


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară

Comisia pentru afaceri constituționale


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Comisia pentru control bugetar


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară

Comisia pentru pescuit


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune ordinară

Comisia pentru dezvoltare regională


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară