Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 24 septembrie 2020

24-09-2020 AFCO_OJ(2020)09-24_1 PE657.418v01-00 AFCO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 AFCO_AB(2020)657484 PE657.484v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AVIZ referitor la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROIECT DE AVIZ referitor la executarea mandatului european de arestare și aplicarea procedurilor de predare între statele membre

09-09-2020 AFCO_PA(2020)648270 PE648.270v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

AVIZ referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] – raport anual pe anii 2016-2018

02-09-2020 AFCO_AD(2020)648269 PE648.269v02-00 AFCO
Loránt VINCZE

AVIZ referitor la recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 1 septembrie 2020

01-09-2020 AFCO_OJ(2020)09-01_1 PE655.943v01-00 AFCO

Aviz referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (

28-08-2020 AFCO_AL(2020)655594 PE655.594v02-00 AFCO
Sandro GOZI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 27 august 2020

27-08-2020 AFCO_OJ(2020)08-27_1 PE655.912v01-00 AFCO

AMENDAMENTELE 1 - 16 - Proiect de aviz Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

19-08-2020 AFCO_AM(2020)655899 PE655.899v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDAMENTELE 1 - 265 - Proiect de raport Bilanțul alegerilor europene

20-07-2020 AFCO_AM(2020)655711 PE655.711v01-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDAMENTELE 1 - 93 - Proiect de aviz Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 14 iulie 2020

14-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-14_1 PE654.112v01-00 AFCO

AMENDAMENTELE 1 - 49 - Proiect de aviz Recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROIECT DE RAPORT privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 14 iulie 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 7 iulie 2020

07-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-07_1 PE654.025v01-00 AFCO

MINUTES - Tuesday, 7 July 2020 EN

07-07-2020 AFCO_PV(2020)07-07-1 PE654.108v01-00 AFCO

PROIECT DE AVIZ referitor la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 2 iulie 2020

02-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-02_1 PE653.953v01-00 AFCO

PROIECT DE AVIZ Proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROCES-VERBAL - Joi, 2 iulie 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

PROIECT DE RAPORT referitor la bilanțul alegerilor europene

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

PROIECT DE AVIZ referitor la recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 8 iunie 2020

08-06-2020 AFCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.566v01-00 AFCO

PROCES-VERBAL - Luni, 8 iunie 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

AVIZ referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDAMENTELE 1 - 33 - Proiect de aviz Accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] – raport anual pe anii 2016-2018

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AVIZ referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

PROCES-VERBAL - Marţi, 26 mai 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 26 mai 2020

18-05-2020 AFCO_OJ(2020)05-26_1 PE652.380v01-00 AFCO

AMENDAMENTELE 1 - 85 - Proiect de aviz Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROIECT DE AVIZ referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Orientări privind tratarea cererilor adresate de un grup de cetățeni (pentru verificarea respectării de către partidele politice europene sau fundațiile politice europene a valorilor pe care se întemeiază Uniunea)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

PROIECT DE AVIZ referitor la accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] – raport anual pe anii 2016-2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDAMENTELE 1 - 24 - Proiect de aviz Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDAMENTELE 1 - 37 - Proiect de aviz Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROCES-VERBAL - Miercuri, 19 februarie 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

PROIECT DE AVIZ referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 28 ianuarie 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00 AFCO

PROIECT DE AVIZ referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROCES-VERBAL - Marţi, 28 ianuarie 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 23 ianuarie 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00 AFCO

PROCES-VERBAL - Joi, 23 ianuarie 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

PROIECT DE RECOMANDARE privind proiectul de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 9 decembrie 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00 AFCO

PROCES-VERBAL - Luni, 9 decembrie 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

PROCES-VERBAL - Miercuri, 4 decembrie 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

AVIZ privind aplicarea politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe anul 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROCES-VERBAL - Luni, 25 noiembrie 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

AMENDAMENTELE 1 - 25 - Proiect de aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 25 noiembrie 2019

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00 AFCO

Aviz referitor la activitățile Ombudsmanului European – raportul anual pe 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

PROCES-VERBAL - Marţi, 12 noiembrie 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

PROIECT DE AVIZ privind aplicarea politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe anul 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 21 octombrie 2019

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00 AFCO

PROCES-VERBAL - Luni, 21 octombrie 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 8 octombrie 2019

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00 AFCO

PROCES-VERBAL - Marţi, 8 octombrie 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 3 octombrie 2019

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00 AFCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 7 octombrie 2019

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00 AFCO LIBE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 30 septembrie 2019

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00 AFCO JURI

PROCES-VERBAL - Miercuri, 25 septembrie 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROCES-VERBAL - Marţi, 3 septembrie 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

AMENDAMENTE BUGETARE Bugetul 2020

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDAMENTELE 1 - 7 - Proiect de aviz referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00 AFCO
Antonio TAJANI