Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 19 lutego 2020 r. - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 19 lutego 2020 r. - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 19 lutego 2020 r. - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 19 lutego 2020 r. - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 19 lutego 2020 r.

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI