Veuillez remplir ce champ

Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
LIBE KOMITEJAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTA LĪDZDALĪBA

Dienaskārtība

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA LĪDZDALĪBA..

Dienaskārtība

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : ASP - A5G-3

KOORDINATORI
ATTĀLINĀTA LĪDZDALĪBA .

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme

Ekonomikas un monetārā komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : PHS - P3C050

Kārtējā sanāksme

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja


Brisele : PHS - P3C050

Kārtējā sanāksme

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme

Attīstības komiteja


Brisele : ASP - A3G-3

Kārtējā sanāksme

Budžeta komiteja


Brisele : PHS - P3C050

Kārtējā sanāksme

Kultūras un izglītības komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Juridiskā komiteja


Brisele : ASP - A3E-2

Kārtējā sanāksme

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Transporta un tūrisma komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme

Cilvēktiesību apakškomiteja


Brisele : ASP - A3G-3

Kārtējā sanāksme

Drošības un aizsardzības apakškomiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Zivsaimniecības komiteja


Brisele : ASP - A3E-2

Kārtējā sanāksme

Reģionālās attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme